​Åbningstider

​Man- Torsdag:  09.30 - 17.30

 Fredag:  09.30 - 18.00

Lørdag:  10.00 - 14.00

Telefon: 64 41 11 07

​E-mail: middelfart​@thiele.dk

Sundhed, kost mm.

Følgende er skrevet af:

Marianne Honoré
Uddannet Materialist
Tidl. medindehaver af helsekostbutikker
Biopat/Naturopath
Zoneterapeut og massør.
Bosiddende i USA.


Du kan læse mere på www.naturewise.info hvilket jeg vil anbefale for at læse alle de nye og spændende indlæg.


Der mangler desværre billeder i den flg. artikel.


NATUREWISE

September 2009


I denne udgave af NatureWise nyhedsbrev får du et udpluk af de forskningsresultater fra 2009, der er blevet diskuteret mest gennem året.
Top forskere fra hele verden har netop været samlet i New Orleans, Louisiana, for livligt at diskutere årets forskningsresultater indenfor naturlig sygdomsforebyggelse og helbredelse.
Her er ganske kort en smagsprøve på, hvad vi vil komme til at høre mere om i ganske nær fremtid.


Kostens indflydelse på vores genetiske arv

Forskerne ser på, hvilken indflydelse mad og kosttilskud har på vores genetiske arv, således at vi kan forebygge med den rette kost til det individuelle behov. Hvordan kan f.eks. den rette sammensætning af fedtsyrerne EPA og DHA fra fisk og hørfrø, forebygge genetisk betingede kardiovaskulære sygdomme og metabolsk syndrom (forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer).


Grøn te og D-vitamin i kombination mod tab af knoglemasse

Polyfenolerne, de aktive stoffer i grøn te, hæmmer i kombination med D-vitamin den inflammationsproces, der har negativ effekt på vores knoglers sundhed.
Polyfenolerne og D-vitamin har en synergistisk effekt, som øger knoglemassens tæthed, reducerer oxidativ stress, reducerer inflammation og DNA skader og har positiv indflydelse på hormonernes indflydelse på knoglernes sundhed.
Inflammation, kardiovaskulære sygdomme og fedme
Inflammation spiller en stor rolle i kardiovaskulære sygdomme, fedme og metabolsk syndrom.
Forskerne mener nu helt klart, at det er kroppens fedtceller, der medfører inflammation og samtidig kontrollerer en lang række metaboliske funktioner og såkaldte ”feedback” mekanismer i kroppen, som resulterer i kardiovaskulære sygdomme, diabetes og andre sygdomme.


Naturlige anti-inflammatoriske stoffer, fundet i blandt andet fiskeolie, hørfrøolie, grøn te og kanel, vides nu at kunne forebygge og lindre inflammation forbundet med kroniske sygdomme.


Flax lignaner og citrusfrugt mod brystcancer

Lignaner fra hørfrø reducerer formeringen af cancer celler hos kvinder med brystcancer (østrogen receptor positiv – brystcancer, hvor svulsten er følsom overfor østrogen).
Også lignaner fra sesamfrø blev testet, men viste sig at være meget mindre effektive, hvorimod stoffet auraptene fra citrusfrugt menes at være et af de mest kraftige naturlige anti-cancer stoffer, man har fundet til dato.


Fordele ved indtagelse af omega-3 fedtsyrer

Jo mere omega-3 og 6 vi har i vores væv, des mindre oxidativ stress og bedre celle funktion har vi. Skal vi forebygge for tidlig ældning af både hjerne, hus og krop og undgå sygdom generelt, så bør vi sørge for at indtage essentielle fedtsyrer.
Ved dyreforsøg gav tilskud af omega-3 umiddelbart efter et slagtilfælde langt færre skader på hjernen i sammenligning med de dyr, der ikke blev behandlet med fedtsyrer.


Tedrikkere har lavere risiko for slagtilfælde

I maj måned i år kunne man i fagbladet Stroke læse om et studie foretaget på 194.965 mænd og kvinder. I studiet konkludere man, at indtag af minimum tre kopper te dagligt kan nedsætte risikoen for slagtilfælde med 21 %.
Studiet er baseret på resultater fra i alt ni studier, hvor der blandt de deltagende forekom 4.378 slagtilfælde. Ved at sammenligne med de deltagere, der slet ikke drak te eller maksimum indtog en kop dagligt, fandt man ikke kun en lavere risiko for slagtilfælde, men også at slagtilfælde hos tedrikkere er mildere, og at dødeligheden på grund af slagtilfælde er reduceret.
Studiet bygger på indtag af enten sort eller grøn te, som begge indeholder fenoler. Fenolernes antioxidante effekt beskytter vores celler og DNA mod nedbrydning, og der er flere studier der peger på vigtigheden af at indtage fenolholdig kost for blandt andet at forebygge kræft og hjertekarsygdomme.


Fenoler hører under gruppen af flavonoider og findes blandt andet i grøn og sort te, rødvin, chokolade, nødder, rødder og frø, hvilket giver os rig lejlighed for at kunne nyde med god samvittighed og samtidig forebygge sygdom.
Stroke, Maj 2009; 40(5):1786-92.
Billedeksempel: Grøn te kapsler, grøn Ky te og grøn Chi te,www.helsenyt.com
Grøn te bekæmper leukæmi
Grøn tes indhold af polyfenoler, specielt epigallocatechin gallate (EGCG), har igen vist sin styrke mod alvorlig sygdom som f.eks. leukæmi.


Patienter med tidligt stadie af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) indtog i alt 8 doser af et ekstrakt indeholdende EGCG i mængder fra 400-2000mcg to gange dagligt. Alle deltagere blev evalueret i op til 6 måneder efter forsøget. Forskeren fandt, at 1/3 af patienterne, der blev behandlet med EGCG, havde mere end 20 % reduktion af antallet af defekte hvide blodlegemer, og hos flertallet af patienterne sås et svind på mere end 50 % af størrelsen af eksisterende lymfeknuder.
Forskerne håber at kunne bruge tilskud af EGCG til at stabilisere patienter med CLL og øge effekten af anden behandling.
J Clin Oncol. Maj 26 2009


Højt E-vitamin niveau forebygger og helbreder prostata cancer

Der er større chancer for at overleve prostatakræft ved dagligt at indtage E-vitamin, så niveauet holdes stabilt.
Et studie publiceret i Cancer Research beskriver, hvordan højt E-vitaminniveau kan sænke dødsraten for prostatakræft med 33 %.
De mænd, hvis E-vitamin niveau lå blandt den øverste femtedel, havde 33 % lavere risiko for at dø af sygdommen sammenlignet med de mænd, hvis E-vitamin lå blandt den nederste femtedel.
Blandt de mænd, der indtog E-vitamin som kosttilskud og hvis E-vitamin niveau var absolut højest, var der dødeligheden nedsat med 49 %.


Ved opfølgning fandt man, at der blandt de, der befandt sig i den gruppe der havde højest indhold af E-vitamin i serum, var en generel nedsat dødelighed (også andre årsager end prostatakræft) på 33 %.
Cancer Res. Maj 2009 1;69(9):3833-41.


E-vitamin nedsætter risiko for hjerteanfald med 75 %

Dette forsøg involverede 2000 personer, alle med hjerteproblemer. Forskerne ønskede at finde ud af, hvor stor en effekt E-vitamin fra olie, en stor bestanddel af Middelhavskosten, har på hjerteproblemer.
Konklusionen af forsøget var, at tilskud af E-vitamin har en forebyggende effekt på helt op til 75 % mod hjerteproblemer, end nuværende tilbud af hjertekredsløbs medicin, som aspirin og kolesterolsænkende medicin, der kun forebygger med 25-30 %.
Lancet, Vol 347, March 1996


E-vitamin reducerer risikoen for og udviklingen af Alzheimer´s

Effekt af E- og C-vitamin som forebyggende mod Alzheimers.
I forsøget deltog 633 personer, alle over 65 år. Alle gennemgik en hukommelsestest og blev derefter evalueret igen efter 4 år.
Ud af både den gruppe der fik E- og C-vitamin var der ingen der udviklede Alzheimers, hvorimod der var flere tilfælde blandt de der havde indtaget placebo.


Forskerne havde ventet at minimum 15 % ville udvikle en eller anden grad af Alzheimers.
Rush Institute for Healthy Aging, Chicago + Medicinske falkutet ved Harvard Universitet.
Billedeksempel: Naturlig stærk E-vitamin 335mg, www.helsenyt.com


De fleste børn er i underskud af D-vitamin

De fleste af os, der er bosiddende i den vestlige verden, er i underskud med D-vitamin.
For nylig fik man resultaterne af en amerikansk undersøgelse på børns niveau af D-vitamin. Forskerne havde ventet, at mangel på D-vitamin ville være høj, men blev dissideret chokerede, da de fandt, at 61 % af de amerikanske børn er i underskud (50,8 millioner børn).


Data fra 6.000 børn i alderen 1-21år, som deltog i National Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001-2004, blev evalueret. Flere mindre studier, foretaget på specifikke områder af USA, er før udført, men NHANES er det første studie lavet på børn og unge fra hele USA.


Underskud af D-vitamin blev defineret, som et D-vitamin niveau mellem 15 og 29 nanogram pr. milliliter(ng/mL). Direkte mangel på D-vitamin blev defineret som niveau under 15 ng/mL.
Mangel på D-vitamin fandt man hos 9 % af børnene, svarende til ca. 7,6 millioner børn.
Selvom de børn, der indtog blot 10mcg D-vitamin var i mindre underskud, end de der ikke fik tilskud, var der kun 4 % af de børn og unge der deltog i studiet, der tog tilskud af D-vitamin!
I USA opfordres børnelæger nu til at undersøge børn og unge for D-vitaminniveau. Ikke kun af hensyn til forebyggelse af knogleskørhed, men også kardiovaskulære sygdomme og nedsat immunforsvar.


Det er vigtigt, at understrege at D-vitamin er yderst vigtigt for både børn og voksne – især i forbindelse med den årstid vi går ind nu, hvor mangel på sol hæmmer vores produktion af D-vitamin. D-vitamin er også, stik mod ”gamle dages” myte, et sikkert vitamin at indtage, selv i høje doser.


Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University, August 1, 2009 in the journal Pediatrics. Michal L. Melamed, MD. Juhi Kumar, MD, MPH, who is a fellow in pediatrics at Children's Hospital at Montefiore Medical Center, the University Hospital and Academic Medical Center for Albert Einstein College of Medicine.


D-vitamin øger din evne til at tænke hurtigt og holde koncentrationen

Forskere har nu konkluderet, at D-vitamin kan styrke vores kognitive evner, og at et stabilt niveau af D-vitamin er ønskeligt for at vi kan bevare koncentration, evnen til indlæring og hastigheden heraf.
I denne undersøgelse deltog 3.369 mænd (European Male Aging Study), hvor deres blod blev analyseret for D-vitamin. Det viste sig, at des højere niveau af D-vitamin, des hurtigere og bedre var forsøgspersonerne til visuelt at ”scanne” og tekst og objekter.
Specielt hos de ældste af deltagerne var der signifikant forskel på de der havde det højeste indhold af D-vitamin set i forhold til de med lavest niveau.


Forskerne konkludere, at D-vitamin er en simpel og billig løsning på forbedring af vores kognitive funktioner, specielt hos ældre mennesker, og anbefaler et dagligt tilskud af D-vitamin, så vores niveau holdes optimalt.
D-vitaminniveau i blodet kan måles ved en simpel blodprøve hos egen læge.


Det anbefales, at vi har mellem 50 og 178 nmol/L D-vitamin (hydroxyvitamin) i vores blod/serum, men alt tyder på, at det tal nærmere bør være 150-178nmol/L.
Det tager ca. 3 måneder at bygge et lavt D-vitamin niveau til et optimalt niveau, alt efter optagelse evne, dosis m.v.
Hvis dit D-vitamin niveau er lavt, skal du for at opbygge tage D-vitamin i mcg/dag på 1,8 X din legemsvægt. Ved 58kg (58X1,8) = svarende til 3 X 35mcg D3 tabletter dagligt.
J Neurol Neurosung Psychiatry, 2009 May 21.
Dr. John Cannell, MD, The Vitamin Counsil. Karl Favrbo, kemi ingeniør - med tak for oplysningerne til speciallæge i almen medicin, Aage Winther Nielsen.

Billedeksempel: D3 vitamin (cholecalciferol), 10mcg og 35mcg, www.helsenyt.com

D-vitamin og curcumin i samarbejde mod Alzheimer´s

Forskere fra University of California Riverside, Los Angeles, har i Journal of Alzheimer´s publiceret en rapport, der beskriver, hvordan en kombination af D-vitamin og curcumin kan fjerne amyloid beta fra hjernen.
Amyloid beta ophobes i hjernen, når den del af vores immunforsvar, der normalt sørger for at denne substans ikke ophober sig, svigter os. Sammen med flere andre stoffer (neurofibrillary tangles) danner amyloid beta den plak, der er karakteristisk for sygdommen Alzheimer´s.


Forskerne bag dette forsøg søgte at finde ud af, hvilken effekt D-vitamin og curcumin i kombination har på Alzheimer´s. Kombinationen blev testet på ni mænd og kvinder med Alzheimer´s, én med mild kognitiv nedsættelse samt tre kontrolpersoner.
Forskerne fandt ud af, at D3 vitamin har en signifikant stimulerende effekt på kroppens fagocytter, hvide blodlegemer (ædeceller) der dræber uønsket materiale, herunder også bortskaffelse af amyloid beta. Samtidig så man en beskyttelse af kroppens celler mod celledød.


Ved samtidig indtagelse af curcumin sås en yderligere og hurtigere afskaffelse af amyloid beta, da curcumin stimulerede amyloid beta til at binde sig til *makrofagernes overflade for derefter at gå til.
Da begge stoffer er naturlige og begge arbejder forskelligt på vores immunforsvar, kan det vise sig at stofferne hos nogle patienter har størst effekt ved at blive brugt alene i stedet for i kombination. Nogle vil altså have størst effekt af D-vitamin alene, andre af curcumin og igen andre af kombinationen af de to, alt efter den individuelle patient.


Fagocytter er hvide blodlegemer, der også kaldes ”ædeceller”. Fagocytter er en stor og vigtig del af vores immunforsvar, da de sørger for at destruere uønsket materiale som bakterier og døde celler. Fagocytter opdeles i to grupper; 1) monocytter og 2) granolocytter.


- Monocytter er forstadier til *makrofager (ædeceller) og dendritiske celler (opfanger uønsket materiale og præsenterer det for ædecellerne).
- Granolocytter (neutrofile, eosinofile og basofile celler) er immunforsvarets skraldemænd, som rykker ud, når uønsket materiale som f.eks. fremmede bakterier og døde celler indfinder sig i kroppen.
University of California Riverside, Los Angeles July, 2009, Journal of Alzheimer's Disease. Dr Milan Fiala, UCLA’s David Geffen School of Medicine


Curcumin ser ud til at forebygge cancer hos kvinder der får tilskud af hormoner

I en artikel skrevet til magasinet Menopause beskrives, hvordan forskere fra University of Missouri har fastslået, at curcumin, det aktive stof i gurkemeje, kan forebygge en bestemt type brystcancer hos kvinder; kvinder der får brystcancer pga. indtag af tilskud af østrogen og progestin (den syntetiske version af progesteron).


Oral indtag af disse to hormoner i kombination har længe været associeret med forekomsten af brystcancer blandt ældre kvinder. Det skal nævnes, at hormonerstatning med østrogen anvendt alene ikke har vist sig at øge risikoen for brystcancer.
I et forsøg, hvor man testede curcumin på brystcancer forårsaget af progestin, fandt man, at curcumin hæmmer forekomsten og forsinker dannelse af tumorer. Derudover viste det sig, at curcumin havde beskyttende effekt på mælkekirtlerne mod vækst af abnormalitet.


Curcumin forhindre det sekret, der kaldes endothelial growth factor (VEGF), provokeret af progestin, som bidrager til dannelse af tumorernes blodkar.
Omkring 6 millioner kvinder i USA bruger hormonterapi i behandling mod symptomer forårsaget af overgangsalderen. I Danmark er ca. hver tiende kvinde i overgangsalderen i hormonbehandling.
Denne voldsomme eksponering af progestin vil gøre et stort antal kvinder disponible overfor brystcancer. Studiet viser, at kvinder, der tager curcumin forebyggende, har mindre risiko for at udvikle brystcancer.
Salman Hyder, professor of biomedical sciences, University of Missouri’s College of Veterinary Medicine and Dalton Cardiovascular Research Center
Billedeksempel: Curcuma kapsler, 495 mg gurkemejepulver (Curcuma longa L.), gelatine, vindruekerneekstrakt (ActiVin) (Vitis vinifera L.).


Børn med autisme bør have flere B-vitaminer

Behandling med B-vitaminer har vist sig effektiv i behandling mod autisme. Det viser et studie foretaget på Arkansas Children´s Hospital Research Institute. På instituttet behandlede man 40 autistbørn med B12 (methylcobalamin) og folsyre (B9) ud fra den teori, at B-vitaminerne, der har en betydelig effekt på vores stofskifte og nervesystem, kan afhjælpe symptomer hos visse autistpatienter.


Ved studiets begyndelse havde autistbørnene signifikant høje markører for oxidativ stress og manglende evne til at afgifte set i forhold til normalt fungerende børn. Ved forsøgets slutning var denne forskel stort set udlignet.
B-vitaminer har generel betydning for vores nervesystem, immunforsvar og stofskifte.


Folsyre forebygger allerede i fosterstadiet mod bl.a. hjerneskader og rygmarvsbrok. B12 regulerer kulhydrat-, fedt- og proteinstofskiftet, styrker nervesystemet og har stor betydning for vores immunforsvar og forebyggelse af demens. Mangel på B12 øger niveau af aminosyren homocystein, hvilket kan resultere i hjerteanfald, slagtilfælde og ufrivillig abort. Desuden er B12 involveret i udvikling af Alzheimer´s, neuralrørsdefekt og visse øjensygdomme.
Korrekt tilskud af B12 er meget vigtig for, at undgå blodmangel.
Am J Clin Nutr. 2009 Jan;89(1)425-30.
Billedeksempel: B12 methylcobalamin, www.helsenyt.com


B12 og blodmangel (perniciøs anæmi)

De røde blodlegemer sørger for transport af ilt. Ved mangel på røde blodlegemer, opstår derfor iltmangel også kaldet blodmangel eller perniciøs anæmi. Symptomerne er træthed og utilpashed.


Kroppen har brug for B12, folsyre og jern, for at kunne producere røde blodlegemer, som dannes i vores knoglemarv og har en levetid på ca. 4 måneder. Ved mangel på et eller flere af ovenstående stoffer, enten fordi vi indtager for lidt (mælk, kød og fisk) eller ikke kan optage stofferne, opstår blodmangel. Også under graviditet og ved større blodtab, øges behovet for B12.
En anden årsag til mangel på B12 er, mangel på Intrinsic Factor. Intrinsic Factor produceres i mavesækken, hvorfra det har til opgave at fører B12 fra kosten ud i blodbanen. Sygdomme i vores tarmsystem, som mavesår og mavekræft er blot et par årsagerne til nedsat produktion af Intrinsic Factor.


Symptomer på B12 blodmangel er svimmelhed, træthed, hjertebanken og åndenød. Ved ekstrem mangel kan hjertekrampe, smerter i ben og hovedpine forekomme.
Blodmangel konstateres ved en blodprøve, der viser blodprocent og beskrivelse af størrelse og farve på de røde blodlegemer. Resultatet vil vise om der også er B12 mangel.
B12 mangel forebygges ved at spise en sund og varieret kost. Er du i tvivl om du har blodmangel/B12 mangel, så få din læge til at teste dig.
B12 gives i indsprøæjtninger eller i tabletter.
I Danmark vil du inden længe kunne købe B12 i doser der er på højde med de anbefalinger man har i USA; B12 500mcg.


Folsyre forebygger allergi og reducerer symptomer

Forskere har konkluderet, at folsyre (B9) spiller en stor rolle i forebyggelse af astma og allergi samt symptomer forårsaget af ubalance i luftvejene.
Gennemgang af journaler fra 8.083 patienter med allergi og/eller astma i alderen 2-85år gav en klart billede af vigtigheden af folsyre, både til forebyggelse og til lindring af symptomer ved sygdom i luftveje.
Ved sammenligning af de patienter, der lå lavest på indtag af folsyre, og de der indtog den højeste dosis, fandt man en 30 % større risiko for forhøjede markør på IgE*, hvilket er forhøjet hos mennesker med luftvejsproblemer. Hos de med lavt indtag af folsyre var der også rapporteret langt flere tilfælde af bl.a. allergi, ”pivende luftveje” og astma.


Der findes talrige studier, der beviser folsyres effekt på inflammation, den tilstand der forårsager symptomer på allergi.
*Antistof er selv et protein, som kroppen producerer for at bekæmpe antigener. Til hvert antigen svarer kun ét antistof - man siger at antigen og antistof passer til hinanden, som nøglen i en lås.


IgE (Immunglobulin E) kaldes også allergi-antistoffet. Når man skal undersøge for allergi, måler man koncentrationen af IgE i blodet. Ved "ægte" allergiske reaktioner er værdien forhøjet. Værdien kan også være forhøjet uden der er allergiske symptomer. IgE fordeler sig i hele kroppen og flyder dels frit rundt i blodet, dels bundet til mastceller - og hvide blodceller - (basofile granulocytter).
J Allergy Clin Immunol. 2009 Apr. 29.Allergist Elizabeth Matsui, MD, MHS. www.allergileksikonet.dk
Billedeksempel: Folsyre 400mcg, www.helsenyt.com


Ingefær reducerer kvalme hos cancer patienter

De fleste af os har hørt om eller anvendt ingefær mod transportsyge eller gravitetskvalme.
Det er ikke en nyhed, at ingefær er effektivt mod ubehag som kvalme. Jeg tillader mig at næve den alligevel, da jeg har en fornemmelse af, at ingefær, som har været anvendt i tusinder af år, faktisk stadig undervurderes, når det gælder rodens virkning på kvalme.


I det pågældende studie undersøgte man ingefærs effekt mod kvalme på 644 cancer patienter, alle i kemobehandling med kvalme og opkastning som følge heraf.


Alle deltagere led af kvalme under kemobehandling og havde alle udsigt til yderligere kemobehandling.
Patienterne blev omdelt i fire grupper, der enten indtog placebo eller ingefær i en dosis på 0,5g/dag, 1,0g/dag eller 1,5g/dag. Indtag af anden kvalmestillende medicin blev indstillet. Forsøget blev startet i forbindelse med opstart af ny kemoperiode.
Af de 644 medvirkende patienter var 90 % kvinder, hvoraf 66 % havde brystcancer.
Tendens til kvalme var stærkt aftagende allerede fra første dag sammenlignet med de patienter, der fik placebo. Specielt i grupperne med indtag på 0,5g/dag og 1,0g/dag!!
J Clin. Oncol. 2009 (suppl):15. Abstract 9511.


Billedeksempel: Ingefær kapsler, 400 mg mikroniseret ingefær (Zingiber officinale Roscoe), www.helsenyt.com


Sunde fedtstoffer reducerer risiko for aldersbetinget makuladegeneration

En rapport publiceret i Archives of Ophthalmolog belyser omega-3 fedtsyrernes beskyttende effekt mod aldersrelateret makuladegeneration (AMD/øjenforkalkning); en effekt der er lige modsat når det gælder transfedtsyrerne, der netop fremmer makuladegeneration.


I det første studie fastslog de pågældende forskere, at mænd og kvinder, der indtager en portion fisk om ugen, har 31 % lavere risiko for at udvikle makuladegeneration end de, der indtager fisk mindre end 1 gang ugentligt. Ved indtag af nødder 1-2 gange om ugen var der en 35 % lavere risiko for makulardegeneration end hos de, der spiste nødder mindre end én gang om ugen.
Indtag af transfedtsyrer kædes sammen med øget risiko for makuladegeneration, specielt øger det sygdommen i dens sene stadie.


Olivenolie viste sig specielt effektivt i det sene stadie.

Omega3 fedtsyrer (n-3 fedtsyrer) findes primært i fisk, hørfrø, nødder og olivenolie.​

Oculi Optik THIELE

Algade 39

5500 Middelfart

CVR: 26327806

Kontakt os for at bestille tid

Vurderet 4.5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 11 anmeldelser fra Facebook